Σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων

To CRM είναι ένα λογισμικό πλήρους διαχείρισης πελατειακών σχέσεων. 
 
Συγκεκριμένα το ibCrm χωρίζεται στην παρακάτω ενότητες:
 
Πελατολόγιο
Διαχείριση των υπαρχόντων και των δυνητικών πελατών της εταιρείας. Εύχρηστη αναζήτηση στοιχείων και επαφών. Δυνατότητα δημιουργίας Σημειώσεων Συνημμένων αρχείων κτλ. 
 
Αιτήματα υποστήριξης
Καταγραφή των αιτημάτων υποστήριξης των πελατών. Δυνατότητα πλήρης καταγραφής όλης των διαδικασιών και ενεργειών που έγιναν μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος. Ο Χειριστής θα πρέπει να «κλεινει» το αίτημα υποστήριξης όταν αποκατεστάθη το πρόβλημα. Καταγραφή των παραπόνων του πελάτη.
 
Πωλήσεις
Δυνατότητα δημιουργίας προσφορών βάσει συγκεκριμένων κανόνων ή διαδικασιών. Η προσφορά θα είναι σε μορφή PDF και θα υπάρχει δυνατότητα να γίνει αποστολή του email μέσω του CRM. Επίσης θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία σχετικά με τις υπηρεσίες που έχουμε προσφέρει σε κάθε πελάτη. Επίσης θα πρέπει να γίνεται και κοστολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών ,προσόντων και παροχών. Πλήρης διαχείριση των προσφορών μέχρι την ολοκλήρωση της πώλησης.
 
 
Emails
Εφ όσον θα αποστέλλονται τα email μέσα από το  ibCrm  θα υπάρχει μια κεντρική καταγραφή όλων των email. Θα μπορεί ο διαχειριστής να έχει πρόσβαση σε όλα τα emails που έχουν αποσταλεί.
 
Ημερολόγιο
Θα μπορούμε να καταγράφουμε ραντεβού και θα υπάρχουν αντίστοιχες υπενθυμίσεις.
Αναφορά δραστηριοτήτων Ημερολογίου.
 
Ιχνηλασιμότητα πληροφορίας
Ιχνιλασιμότητα πληροφορίας  εταιρείας-προσώπου και αποστολέα παραλήπτη.
 
Αναφορές (Reports)
Αναφορά των δραστηριοτήτων στις υπόλοιπες οντότητες του  ibCrm , όπως: Λογαριασμοί, Επαφές, Αίτηση Εξυπηρέτησης, Διαδικασία Πωλήσεων,Πωλήσεις
 
Καρτέλα πελάτη
Διαχείριση Στοιχείων καρτέλας πελατών όπως. Προσφορές, πωλήσεις και αιτήματα τεχνικής υποστήριξης.

 

IBcrm

Σύστημα Τεχνικής Υποστήριξης On-Line

Εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον είστε εξουσιοδοτημένος χρήστης

Περιοχή Μελών
_PROPOSAL_FORM_ _PROPOSAL_DATA_
 
Δεν μπορείτε να διαβάσετε την εικόνα; Κάντε κλικ εδώ για ανανέωση.
Τα πεδία με τον αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά