Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

To σύστημα Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία μας στο σύνολό του. Είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο με δυνατότητα προσαρμογής στις ανάγκες του πελάτη. Αναπτύχθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να δεχθεί προσαρμοσμένα αρθρώματα (plugins) εφόσον αυτό είναι απαραίτητο σύμφωνα με τη φύση και τις απαιτήσεις των εκάστοτε οφειλών. Μερικά βασικά συστατικά του υπάρχοντος λογισμικού:

  •     Εξακρίβωση στοιχείων χρήστη
  •     Ομάδες χρηστών (Admin, Manager, Agent)
  •     Δυνατότητα επιλογής γλώσσας
  •     Προσαρμογή Look & Feel
  •     Γραφικό περιβάλλον εύληπτο από το χρήστη, με μοναδικά στοιχεία εφαρμογών

Admin Screen
Ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος για τους χρήστες, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή. Η επεξεργασία τους λαμβάνει χώρα στο πίνακα δεδομένων χρηστών χωρίς περαιτέρω διαδικασίες. Ο χρόνος διαχείρισης κρατείται στο ελάχιστο δυνατό.

Agent Screen
Ο τηλεφωνητής/τρια γνωρίζει μόνο τους οφειλέτες που του έχουν ανατεθεί. Εκ πρώτης όψεως, βλέπει μόνο τη χρήσιμη πληροφορία για να πραγματοποιήσει τη κλήση και εφόσον αυτό είναι απαραίτητο μπορεί να επιλέξει να εμφανισθεί η ολότητα της πληροφορίας που διέπει τη συγκεκριμένη οφειλή.

Κατά τη διάρκεια της κλήσης μπορεί να επιλέξει προσυμφωνημένες απαντήσεις ή να συμπληρώσει κάποια άλλη μαζί με τις τυχούσες παρατηρήσεις. Επίσης μπορεί να δει την ιστορικότητα των κλήσεων για την συγκεκριμένη οφειλή. Τέλος, έχει τη δυνατότητα να ανοίξει πολλάπλες κλήσεις σε περίπτωση που ο Οφειλέτης ή ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας είναι ο ίδιος ώστε να εξυπηρετήσει τον οφειλέτη με μία μόνο κλήση. Για αυτό το λόγο, και για δική του διευκόλυνση όλες οι στήλες του πίνακα μπορούν να ταξινομηθούν κατ’ απαίτηση.

Manager Screen
Ο υπεύθυνος του τμήματος βλέπει άμεσα τις οφειλές για τις οποίες πρέπει να γίνουν κλήσεις και τις αναθέτει σε κάποιο τηλεφωνητή άμεσα. Ο τηλεφωνητής εάν έχει ήδη εισέλθει στο σύστημα θα ενημερωθεί ο πίνακας των κλήσεων του χωρίς κάποια δική του ανάμειξη.

IBcollection

Σύστημα Τεχνικής Υποστήριξης On-Line

Εισάγετε τα στοιχεία σας εφόσον είστε εξουσιοδοτημένος χρήστης

Περιοχή Μελών
_PROPOSAL_FORM_ _PROPOSAL_DATA_
 
Δεν μπορείτε να διαβάσετε την εικόνα; Κάντε κλικ εδώ για ανανέωση.
Τα πεδία με τον αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά